KWALITEIT, PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN


BEROEPSVERENIGINGEN
Vitaalbrein is lid van de Nederlandse Federatie
voor Gezondheidszorg (NFG)
,beroepsvereniging
voor complementaire en integrale geneeskunde
(registratienummer 6982).

Voor borging van hoogwaardige kwaliteit zijn we lid van de
koepelorganisatie RBCZ (registatienummer 809809R).

Drs. Dick van Kooten beschikt over internationale registratie als
neurofeedback therapeut BCIA BCN (registratienummer E5275).
Hij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
en geregistreerd als (registratienummer 209785):
Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Psycholoog Arbeid en Organisatie
Neurofeedbackpsycholoog

KWALITET
Bij Vitaalbrein wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en
professionaliteit. Periodiek wordt deelgenomen aan congressen, symposia, bijscholingsdagen, workshops, webinars en intervisie.
Dick van Kooten is voorzitter van de Sectie Neurofeedback NIP.

PRIVACY EN KLACHTEN
Vitaalbrein gaat zorgvuldig en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw gegevens om.
NAW-gegevens worden gescheiden opgeslagen. Zorginhoudelijke
gegevens worden alleen door de behandelaar geraadpleegd.
Zonder toestemming worden gegevens niet met anderen gedeeld.
Facturen worden in beginsel per post verstuurd.
Klachten proberen we natuurlijk te voorkomen, en als dat niet lukt op te lossen. Daarbij gelden de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg en onze Algemene Leveringsvoorwaarden (die vindt u hier).