BEDRIJFSPSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING VOOR HET MKB


Vitaalbrein richt zich met psychologsiche dienstverlening op het MKB. Omdat directie en management daar veel aan hun hoofd hebben en voor psychologische ondersteuning geen beroep kunnen doen op specialisten in de eigen organisatie.

Als bijvoorbeeld iemand met burn-out is uitgevallen, zullen we snel
een afspraak maken (daarvoor geen wachtlijst) om onnodig ziekteverzuim te voorkomen. Om herhaling van uitval te voorkomen, zullen we de medewerker niet alleen begeleiden - en leren signalen vroegtijdig te herkennen - maar ook adviseren over organisatie en samenstelling van het werkpakket.

Desgewenst helpen we echter ook graag bij het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfsstrategie en het daarbij behorende veranderingsproces,
voor een beter benutten van 'het menselijk kapitaal'.

De psychologen van Vitaalbrein en haar samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd in Arbeid, Gezondheid en Organisatie.
We weten uit eigen ervaring wat leidinggeven is, en we hebben veel ervaring met werkgerelateerde problemen.
Daardoor kunnen we 'state of the art' oplossingen bieden.

Vitaalbrein biedt haar psychologische diensten deels als pakketten
met een vaste prijs. Daarnaast is maatwerk mogelijk, eveneens
tegen concurerende prijs en met de door u gewenste oplevertermijnen.