BEDRIJFSPSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING VOOR HET MKB


Vitaalbrein richt zich met bedrijfspsychologsiche dienstverlening op zelfstandige ondernemers, en op werknemers en directeuren van kleinere ondernemingen. Omdat we weten dat uitval daar snel grote gevolgen kan hebben. En omdat we de cultuur goed begrijpen.

Ingeval van overspannenheid of burn-out proberen we snel een afspraak te maken. Op basis van uitgebreid onderzoek, met vragenlijsten, hersenscan, neuropsychologisch onderzoek en interviews, bieden we een op maat en op de persoon gericht traject. Daarbij afspraken, maar ook begeleiding op afstand met E-health.
We helpen niet alleen bij herstel door de aanpak van symptomen, maar leren ook signalen vroegtijdig te herkennen en persoonlijke grenzen te bewaken. Daarnaast adviseren we over verbeteringen in de organisatie en het werkpakket.

Directies en zelfstandige ondernemers helpen we ook graag bij het voorkomen van overspanning en burn-out, en bij het beter benutten van 'menselijk kapitaal'.

Herken de alarmsignalen van dreigende burn-out:
•   weinig energie
•   overgevoelig voor prikkels
•   snel boos
•   piekeren en slecht slapen
•   onzeker en angst om te falen
•   geen zin in seks
•   lichamelijk kwetsbaar
Als je dit herkent, wacht dan niet te lang met het zoeken van hulp. Een burn-out voorkomen kost veel minder tijd dan ervan herstellen.

De psychologen van Vitaalbrein en haar samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd in Arbeid, Gezondheid en Organisatie. We weten uit eigen ervaring wat leidinggeven is, en we hebben veel ervaring met werkgerelateerde problemen. Daardoor kunnen we 'state of the art' oplossingen bieden.