MEDIATION


Mediation is een methode voor het aanpakken van conflicten, waarbij
een voor alle betrokken partijen inhoudelijk bevredigend resultaat
wordt nagestreefd. De mediator brengt de communicatie (weer) op gang, doet voorstellen, begeleidt de gesprekken, bewaakt het proces en probeert een resultaat te bereiken waar alle partijen achter staan. Afspraken worden formeel vastgelegd.

Een mediator kan worden ingeschakeld voor een persoonlijk of een zakelijk probleem - waarbij de standpunten onoverbrugbaar zijn - om een onvoorspelbare uitspraak van de rechter - alsmede hoge proceskosten - te vermijden.
Voor problemen in de persoonlijke sfeer, zoals bij echtscheiding,
met name als ouders geen overeenstemming bereiken over afspraken rond kinderen, is het reeds gebruikelijk om een mediator in te schakelen. Bij zakelijke conflicten wordt ook steeds vaker een mediator betrokken.

Mediation kan tijd- en geld verslindende juridische procedures bespoedigen, of zelfs geheel overbodig maken.

Vitaalbrein biedt mediation via haar samenwerkingspartners.