BEDRIJFSPSYCHOLOGIE


Vitaalbrein richt zich met bedrijfspsychologie op zelfstandige ondernemers (zzp), en op directeuren van kleinere ondernemingen. Omdat we weten, dat langdurige afwezigheid van de baas daar grote gevolgen kan hebben. Omdat we ook weten, dat er op het gebied van Arbeid, Gezondheid en Organisatie meestal geen specialistische kennis in huis is. En omdat we die cultuur begrijpen.

Burn-out
Ingeval van overspannenheid of burn-out proberen we snel een afspraak te maken. Op basis van uitgebreid onderzoek kunnen we een op maat en op de persoon gericht traject aanbieden. We richten ons niet alleen op de aanpak van symptomen. We leren ook signalen vroegtijdig te herkennen en persoonlijke grenzen te bewaken. Daarnaast adviseren we desgewenst over verbeteringen in de organisatie en het werkpakket.

Directies en zelfstandige ondernemers helpen we ook graag bij het voorkomen van overspanning en burn-out, en bij het beter benutten van 'menselijk kapitaal'.
Herken de alarmsignalen van dreigende burn-out:
•   weinig energie
•   overgevoelig voor prikkels
•   snel boos
•   piekeren en slecht slapen
•   onzeker en angst om te falen
•   geen zin in seks
•   lichamelijk kwetsbaar
Als je dit herkent, wacht dan niet te lang met het zoeken van hulp. Een burn-out voorkomen kost veel minder tijd (en dus geld) dan ervan herstellen.

Herstel van burn-out kan zonder behandeling wel 3 jaar duren. Bij Vitaalbrein hebben we ruime ervaring met het behandelen van overspanning en burn-out. Gemiddeld duurt zon behandeling 30 weken en is men aan het eind van die periode weer (gedeeltelijk) aan het werk. Een behandeling omvat gesprekken, coaching, Neurofeedback, Hartritmecoherentie training. E-health en opdrachten. De partner kan daar ook bij worden betrokken. Bij complexe burn-out blijken wekelijkse dubbele sessies het meest effectief.

De psychologen van Vitaalbrein en haar samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd in Arbeid, Gezondheid en Organisatie. We weten uit eigen ervaring wat leidinggeven is, en we hebben veel ervaring met werk-gerelateerde problemen.

Zelfvertrouwen en zelfwaardering
Het verschil tussen groot succes en ernstig falen is soms erg klein. Als het niet goed gaat, kunnen de reacties verrassend zijn. De een neemt zijn verlies zonder morren, de ander geraakt diep in de put. Zelfvertrouwen en zelfwaardering kunnen bijna geheel verdwijnen. Vaak heeft het te maken met herinneringen die vergeten leken te zijn.