NEUROFEEDBACK / HERSENTRAINING


Neurofeedback is een vorm van hersentraining op basis van 'conditionering'. Conditionering ontstaat door herhaling en beloning van wat goed gaat. De feedback (en beloning) komt van bewegend beeld en veranderingen in geluid. Neurofeedback is dus hard werken.

Ondanks het vele onderzoek weten we van het brein naar schatting evenveel als van het heelal; ongeveer 5%. Hoewel Neurofeedback al 50 jaar wordt toegepast en onderzocht, weten we nog niet hoe het echt werkt. Dat is bij medicatie helaas ook vaak het geval. Het meest aannemelijk is, dat hersencellen (neuronen) door Neurofeedback worden geactiveerd of afgeremd.

Neurofeedback is geen wondermiddel en 'stand alone' is het niet zo effectief. Daarom combineert Vitaalbrein Neurofeedback altijd met andere vormen van biofeedback (zoals Hartritme variabiliteit training) en praten.
Met Neurofeedback kan de 'hardware' va het brein veranderen. Daarnaast is echter ook 'software' nodig: kennis en oefenen van nieuw gedrag.
Omdat Neurofeedback speels en technisch is, blijkt het een prima methode voor jongens en mannen die niet van 'louter praattherapie' houden.

Goede toepassing van Neurofeedback vereist: kennis van het brein, kennis van Neurofeedback en kennis van Cognitieve Gedragstherapie. Voor serieuze toepassing van Neurofeedback kan men daarom het beste naar een therapeut gaan die hierin is geschoold. Zie daarvoor de website van het NIP en van de BCIA. Er zijn echter ook Neurofeedback beoefenaren die minder geschoold zijn en daarom een vorm van welness bieden.

Onderzoek naar effecten van Neurofeedback heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd, met name als het niet goed werd gedaan. De sensoren waren bijvoorbeeld niet op de juiste plaats aangebracht, of de trainingsfrequentie was niet juist. Koorts kun je ook niet overal op het lichaam meten en daarvoor moet je wel een goede thermometer gebruiken. Inmiddels is wel goed onderzoek gedaan naar het effect van Neurofeedback bij ADHD. Daaruit blijkt effectiviteit op het hoogste niveau van wetenschappelijke erkenning. De resultaten van onderzoek bij andere klachten, zoals slaapproblemen, burn-out en dyslexie, zijn nog niet overtuigend, maar wel veelbelovend.

Als behandeling van ADHD of ADD met Neurofeedback een positief effect heeft, blijkt het resultaat in stand te blijven nadat de behandeling is afgerond. In dat opzicht verschilt de werking van Neurofeedback bij ADHD en ADD in belangrijke mate met die van medicatie. Want medicatie is bij ADHD en ADD alleen effectief zolang ze wordt gebruikt. Extra voordeel van Neurofeedback is, dat het bij een deel de klachten geheel doet verdwijnen en dus zelfs genezend is.

Voorkeursbehandeling van ADHD en ADD is Cognitieve Gedragstherapie, zo nodig gecombineerd met medicatie. Neurofeedback kan een alternatief zijn, als medicatie niet (voldoende) effect heeft, of niet (meer) gewenst is.

Zie voor meer informatie over Neurofeedback:
Wetenschappelijk artikel over neurofeedback door D.C. Hammond in Journal of Neurotherapy 2011 (in het Engels)
download hier

Wetenschappelijk artikel over neurofeedback bij ADHD in De Psycholoog van juni 2014 (in het Nederlands)
download hier

Recent verschenen Nederlands boek over neurofeedback bij ADHD
lees hier