NEUROFEEDBACK / HERSENTRAINING


Neurofeedback is een vorm van hersentraining op basis van 'conditionering', dus leren door te herhalen en te belonen wat goed gaat.

Bij neurofeedback vinden veranderingen eerst onbewust en op biologisch niveau in de hersenen plaats. Dus in de 'hardware'. Met gesprekjes tussendoor ('software') ontstaat één duurzaam geheel. Het blijkt een prima methode voor jongens en mannen die niet zo van 'praattherapie' houden.

Naar de effecten van Neurofeedback is veel onderzoek gedaan. Neurofeedback is bewezen effectief bij ADHD, slaapproblemen en epilepsie. Naar de werking bij andere klachten is meer onderzoek gewenst. Als een behandeling met Neurofeedback effectief is, blijft het resultaat in stand nadat de behandeling is afgerond. In dat opzicht verschilt de werking van Neurofeedback in belangrijke mate met die van medicatie, want medicatie is bij ADHD alleen effectief zolang ze wordt gebruikt. Neurofeedback kan dus een alternatief zijn, als medicatie niet (voldoende) effect heeft, of niet (meer) gewenst is.

Zie voor meer informatie over Neurofeedback:
Wetenschappelijk artikel over neurofeedback door D.C. Hammond in Journal of Neurotherapy 2011 (in het Engels)
download hier

Wetenschappelijk artikel over neurofeedback bij ADHD in De Psycholoog van juni 2014 (in het Nederlands)
download hier

Recent verschenen Nederlands boek over neurofeedback bij ADHD
lees hier