PSYCHOLOGISCHE ZORG


Psychologische zorg is gericht op het beter hanteerbaar maken- of doen verdwijnen - van klachten en problemen. Door gesprekken, oefeningen, bewustwording, visualisatie en (neuro)feedback. Zodat gedrag kan veranderen, maar ook de gedachten die dat ondersteunen..

Bij psychosociale zorg maken we bij Vitaalbrein gebruik van diverse methoden en technieken, zoals: inzicht gevende gesprekken, oefenen van (ander) gedrag, biofeedback, Neurofeedback.