KOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN BEDRIJFSPSYCHOLOGIE


In het kader van bedrijfspsychologie beschikt Vitaalbrein over de registraties Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid en Organisatiepsycholoog NIP. Omdat men daarnaast over ruime ervaring in eindeverantwoordelijk management beschikt, wordt bij zakelijke vraagstukken met meer kennis van zaken en effectiever gewerkt dan in een doorsnee psychologiepraktijk mogelijk is.

Vitaalbrein biedt onder meer:
•   onderzoek bij vermoeden burn-out of depressie;
•   begeleiding bij burn-out;
•   arbeid psychologisch onderzoek;
•   onderzoek naar psychische belastbaarheid;
•   psychologische coaching om beter te worden;
•   psychologische coaching om weer beter te worden;
•   bemiddeling bij conflicten;
•   re-integratie traject;
•   Meer resultaat met meer vitaliteit;
•   strategisch advies;
•   klankbord voor directeur;


De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de vraag, alsmede de verwachte doorlooptijd en bedragen € 93 tot € 250 per uur.

Voor ondernemingen en ondernemers zijn meerdere vormen van vergoeding mogelijk, waarover wij u in een gesprek graag nader informeren.