KOSTEN EN VERGOEDINGEN NEUROFEEDBACK


Met wetenschappelijk onderzoek dat aan de strengste eisen voldoet
is Neurofeedback evidence based bevonden bij ADHD en ADD. Recentelijk is aangetoond dat het effect dan blijvend is, terwijl dit bij medicatie niet het geval is. Neurofeedback werkt ook bij ernstige en langdurige slaapproblemen.
Voor effectiviteit bij andere aandoeningen, zoals bij oorsuizen (tinitus)
als gevolg van stress, angst en burn-out is steeds meer ondersteuning.

Bij Vitaalbrein behandelen we alleen met Neurofeedback als daar in beginsel een positief effect van wordt verwacht. Daarom kan een behandeling pas beginnen nadat uitgebreid diagnostisch onderzoek is gedaan. Bij psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD en ADD maken we niet alleen gebruik van vragenlijsten, maar ook van psychometrie.
Zo'n onderzoek omvat: symptoomvragenlijst, diagnostisch interview,
19-kanaals EEG, neuropsychologische test, persoonlijkheidsprofiel. Zonodig kan worden gescand op dyslexie of dyscalculie. Resultaten worden schriftelijk gerapporteerd en mondeling toegelicht.

Het tarief voor zo'n uitgebreid diagnostisch onderzoek bedraagt  € 375,-
Helaas wordt dit door verzekeraars vrijwel nooit vergoed.
Een behandelsessie bestaat uit Neurofeedback, hartritme coherentie training en gedrag gerichte therapie. Het tarief per sessie is € 90,-.
Een behandeling kan vanuit de aanvullende zorgverzekering deels worden vergoed en soms valt dit onder de noemer "alternatieve behandeling".

In 2018 is vergoeding mogelijk bij een aanvullende zorgverzekering van Bewuzt, Besured, CZ, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, Energiek, IAK, IZA, IZZ, National Academic, OHRA, ONVZ, OZF, PNO, Promovendum, Salland, UMC, Univé, VGZ, VVAA, Zekur.
In samenwerkingsverband zijn ook vergoedingen mogelijk bij Aevitae, Anderzorg, Avéro, FBTO, Menzis en Zilveren Kruis.
Welk bedrag per keer en in totaal wordt vergoed, is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden € 1.000 per jaar voor neurofeedback door Vitaalbrein bij ADHD (waaronder ADD) bij jongeren tot 18 jaar.
In feite beschikt u met de aanvullende zorgverzekering over een budget per jaar, zonder aftrek van eigen risico. Ook voor kinderen en jongeren kan neurofeedback uit de aanvullende zorgverzekering worden vergoed.

Een werkgever of zelfstandig ondernemer kan de kosten van neurofeedback volledig vergoeden, en daarmee de eigen belasting- afdracht beperken, als het voor behoud of herstel van arbeids- geschiktheid zorgt.