KOSTEN EN VERGOEDINGEN PSYCHOLOGISCH CONSULT


Psychologische zorg
€ 93,-
Dit geldt ook voor behandeling met Neurofeedback.

Executive Coaching
€ 150,- tot € 250,-
De kosten van een sessie zijn afhankelijk van de complexiteit.
Dit geldt ook voor activiteiten in het kader van Arbeid en Organisatie.

Een sessie omvat 50 minuten contacttijd en 10 minuten
voorbereiding en verwerking.
Een dubbele sessie omvat 105 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en verwerking.

Als de kosten voor rekening van een onderneming komen moet
21% worden bijgeteld.

Telefonisch consult
€ 45,- per 20 minuten.

E-mail consult
€ 30,- per 20 minuten verwerkingstijd.

Psychologisch testen
Kosten van psychologisch testen op aanvraag.

Ben je verhinderd?
Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd,
of niet wordt nagekomen, kunnen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

Vergoeding
Behandeling bij Vitaalbrein wordt niet vergoed uit de basis zorgverzekering. Een behandeling kan wel gedeeltelijk worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.
Ze kan ook aftrekpost zijn bij belastingaangifte. In sommige gevallen kan de Gemeente of het UWV kosten voor haar rekening nemen. In 2019 is vergoeding mogelijk bij een aanvullende zorgverzekering van: Avero, Bewuzt, CZ, De Friesland, IZA, IZZ, Menzis, National Academic, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, OZF, PMA, PNO, Promovendum, UMC, Univé, VGZ, VvAA.

Welk bedrag per keer en in totaal wordt vergoed, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden.
In feite beschikt u bij een aanvullende zorgverzekering dus over een budget per jaar. Als u dat zo nodig uit eigen middelen kunt aanvullen, hebt u grote vrijheid in de keuze van behandeling.
Een vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering heeft geen gevolgen voor uw eigen risico of eigen bijdrage in de basiszorgverzekering.

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen is voor jongeren met ADHD voor Neurofeedback een vergoeding van € 1.000 per jaar mogelijk, als de behandelaar als Neurofeedbackpsycholoog in het register van het NIP staat (wat bij Vitaalbrein het geval is).

Bij behandeling met Neurofeedback is vooraf uitgebreid intake onderzoek nodig. Dit duurt een dagdeel en kost € 385. De kosten van dit intake onderzoek worden door verzekeraars niet vergoed.