NIEUWS


Aanvullende zorgverzekeringen die in 2020 behandeling bij Vitaalbrein vergoeden
Aanvullende zorgverzekeringen hebben ieder hun eigen condities. Ook de vergoedingen per keer en in totaal zijn verschillend. Zie daarvoor uw polis of de website. Aanvullende zorgverzekeringen die in 2020 behandeling bij Vitaalbrein vergoeden zijn:
CZ, De Friesland, Eucare, FBTO, IZA, IZZ, Menzis, National Academic, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, Politie Zorgpolis CZ, Promovendum, UMC, Univť, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis.

Wachtlijst
Binnen 2 weken is weer een eerste gesprek mogelijk.

Vrouw en ADHD
Een groot deel van vrouwen met ADHD of ADD ervaart in de week voor de menstruatie een flinke verandering in emoties. Dat komt door veranderingen in de hormoonspiegel (met name oestrogeen en progesteron). Gevolg hiervan: depressiviteit, minder zelfvertrouwen, minder goed geheugen, kort lontje en minder zin in seks.
Mdicatie (zoals Ritalin) kan tijdens de menstruatiecyclus minder effectief zijn. Tijdens en voorafgaand aan de overgang zijn er soortgelijke veranderingen, die het begin kunnen zijn van verwijdering tussen partners, met uiteindelijk zelfs een scheiding.

Hormoon Vervangende Therapie
Zonder het te beseffen kan een vrouw van begin 40 in de menopauze zijn.
The Economist publiceerde hierover op 13 december 2019 een uitgebreid artikel.
De symptomen - depressief, vergeetachtig, angstig, problemen met slapen, onregelmatige menstruatie, weinig energie, geen zin in seks - worden vaak aan stress toegeschreven. Ook door huisartsen.
De meeste vrouwen vinden vervolgens dat ze er mee moeten leren leven. Ook als dat negatieve gevolgen heeft voor werk en gezinsleven. Volgens The Economist doen deze vrouwen daarmee niet alleen zichzelf tekort, maar lopen ze ook onnodig risico op voortijdig overlijden door hartfalen.
Tot de menopauze heeft een vrouw, dankzij de beschermende werking van het hormmoon oestrogeen, aanzienlijk minder kans op hartproblemen dan een man. Als de menopauze ' zich aankondigt, doordat de productie van oestrogeen sterk vermindert, neemt de kans op hart- en vaatziekten echter sterk toe. Daarnaast verslechtert de conditie van de vrouwelijke huid en neemt de kans op botbreuk toe.
De Economist adviseert daarom nieuwe aandacht voor Hormoon Vervangende Therapie, een behandeling die in 1996 bekend werd, maar in 2002 een slechte naam kreeg doordat een synthetisch hormoon niet goed werkte en het onderzoek door de farmaceutische industrie werd gemanipuleerd.
Volgens The Economist werken huidige supplementen van oestrogeen, progesteron en testosteron echter goed.

Effecten van medicatie bij ADHD
Stimulantia, met methylfenidaat voorop, zijn de hoeksteen van farmacotherapeutische behandeling van ADHD. De positie van de overige middelen (methylfenidaat, amfetamine, atomoxetine, bupropion, clonidine, guanfacine, modafinil) is minder eenduidig. Ondanks het veelvuldig gebruik zijn de onderzoeksresultaten namelijk nogal beperkt. Met een nieuwe onderzoekstechniek, netwerk meta-analyse, zijn de meest gebruikte middelen met elkaar vergeleken.
In totaal zijn 133 RCTs (81 in kinderen en adolescenten, 51 in volwassenen en 2 in beide) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat alle middelen, bij kinderen, adolescenten en volwassenen, effectiever zijn dan placebo, met uitzondering van modafinil, dat niet effectief blijkt bij volwassenen.
Onderling bleken er wel verschillen. Methylfenidaat kreeg de beste score bij kinderen en adolescenten, met name omdat de tolerantie beter was dan bij amfetamines. Amfetamine scoorde, zowel op basis van effectiviteit als tolerantie, beter bij volwassenen.
De resultaten zijn echter gebaseerd effecten na 12-weken, omdat er te weinig gegevens waren voor het beoordelen van effecten op de lange termijn. Opmerkelijk dat er nog steeds zo weinig kennis is over geneesmiddelen die al jarenlang op grote schaal worden gebruikt.
(Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and netwerk meta-analysis. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C et all. Lancet Psychiatry 2018; 5:727-738.

Psychose en stimulerende medicatie bij ADHD
ADHD medicatie kan het risico op het ontstaan van psychose vergroten, met name als jongeren dexamfetamine gebruiken. Daarom wordt geadviseerd om gedachten, het horen van stemmen, of andere signalen die kunnen wijzen op beginnende psychose of wanen, direct te melden bij de behandelend arts.
De huidige kwaliteit van weet is zo goed, dat iemand die daarvoor gevoelig is, hiervan ook een psychose kan krijgen.

Doorbraak in onderzoek naar Neurofeedback bij ADHD
Neurofeedback heeft een positief effect. Recent wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van een meta-analyse, heeft aangetoond wat al langere tijd werd vermoed: als Neurofeedback effect heeft, kan volledig herstel optreden. Als klachten van ADHD (waaronder ADD) door Neurofeedback verminderen, is dit blijvend. Medicatie kan slechts tijdelijk voor verbetering van concentratie zorgen, maar geeft geen blijvende verandering.
In de klinische praktijk blijkt het effect van Neurofeedback het grootst bij ADD (variant van ADHD met onrustig hoofd). Bij 70% is er positief effect. In een derde van de gevallen is zelfs sprake van volledig herstel.

Slapen en Melatonine
Een op de zeventien kinderen gebruikt regelmatig melatonine om goed te kunnen slapen (recent onderzoek Erasmus MC). De onderzoekers zijn geschrokken van dit aantal.
Veel jongeren zijn na een nacht slapen niet uitgerust. Vaak vallen ze moeilijk in slaap. Het kan worden veroorzaakt door blauw licht. Blauw licht (in gewoon daglicht) zorgt ervoor dat we overdag wakker blijven. Als het gaat schemeren, en het blauwe licht verdwijnt, gaat ons lichaam het slaaphormoon melatonine aanmaken. Wanneer daarvan voldoende beschikbaar is, voelen we een aandrang om te gaan slapen.
Het blauwee licht van het scherm van een laptop, Ipad, of smartphone, kan de aanmaak van melatonine echter verstoren, zodat we pas veel later slaperig worden. En dan te kort slapen.

Wie melatonine bij de drogist koopt en daarmee op eigen houtje gaat experimenteren, denkt goed te doen, maar kan zijn slaapritme nog verder verstoren. Dit blijkt uit een recent review van wetenschappelijk onderzoek door Josť Cipolla-Neto: Melatonin as a Hormone: New Physiological and Clinical Insights. Kijk hier
Hieruit blijkt dat melatonine geen onschuldig stofje is. Het is een hormoon dat niet alleen voor slapen, maar ook voor veel lichaamsfuncties van belang is. Extra inname van melatonine kan helpen bij inslaapproblemen, maar moet dan wel met kennis van zaken worden gebruikt. Van belang zijn bijvoorbeeld: moment van inname en hoeveelheid per lichaamsgewicht.

Vitaalbrein kan helpen om slaapproblemen systematisch in kaart te brengen en met u te werken aan beter slapen.

Overspannenheid en burn-out
10% van de werkenden heeft last van stress-klachten. In onze praktijk komen, naast veertigers en vijftigers, steeds vaker jongeren die 'overspannen' zijn, en zich afvragen of het leven niet meer inhoud kan hebben. Als daar niet serieus mee wordt omgegaan, kan burn-out ontstaan.
Bij Vitaalbrein wordt voor herstel van burn-out (ook) gebruik gemaakt van geavanceerde technische middelen.
Effectieve behandeling kan langdurige uitval voorkomen.

IntracraniŽle stimulatie met licht bevordert het leren en helpt bij preventie van dementie
Vitaalbrein gebruikt de "Vielight", voor intracraniŽle stimulatie. LEDís zorgen voor licht in het infraroodspectrum, dat door de schedel de energievoorziening van hersencellen stimuleert. Dit bevordert het leren en het geheugen. Volgens recent onderzoek zou het de ontwikkeling van dementie kunnen vertragen. Kijk hier