NIEUWS


Wachtlijst
Vitaalbrein kan weer nieuw cliŽnten behandelen. Binnen 2 weken is een eerste gesprek mogelijk.

Vrouwen met ADHD
De helft van de vrouwen met ADHD of ADD ervaart in de week voor de menstruatie een opvallende verandering in emoties. Dit lijkt samen te gaan met veranderingen in de hormoonspiegel (met name oestrogeen en progesteron). Het gevolg hiervan: depressiviteit, minder zelfvertrouwen, minder goed geheugen, kort lontje en minder zin in seks. Tijdens en voorafgaand aan de overgang zijn er soortgelijke veranderingen.
Het effect van medicatie kan tijdens de menstruatiecyclus veranderen.

Effecten van medicatie bij ADHD
Stimulantia, met methylfenidaat voorop, zijn de hoeksteen van farmacotherapeutische behandeling van ADHD. De positie van de overige middelen (methylfenidaat, amfetamine, atomoxetine, bupropion, clonidine, guanfacine, modafinil) is minder eenduidig. Ondanks het veelvuldig gebruik zijn de onderzoeksresultaten namelijk nogal beperkt. Met een nieuwe onderzoekstechniek, netwerk meta-analyse, zijn de meest gebruikte middelen met elkaar vergeleken.
In totaal zijn 133 RCTs (81 in kinderen en adolescenten, 51 in volwassenen en 2 in beide) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat alle middelen, bij kinderen, adolescenten en volwassenen, effectiever zijn dan placebo, met uitzondering van modafinil, dat niet effectief blijkt bij volwassenen.
Onderling bleken er wel verschillen. Methylfenidaat kreeg de beste score bij kinderen en adolescenten, met name omdat de tolerantie beter was dan bij amfetamines. Amfetamine scoorde, zowel op basis van effectiviteit als tolerantie, beter bij volwassenen.
De resultaten zijn echter gebaseerd effecten na 12-weken, omdat er te weinig gegevens waren voor het beoordelen van effecten op de lange termijn. Opmerkelijk dat er nog steeds zo weinig kennis is over geneesmiddelen die al jarenlang op grote schaal worden gebruikt.
(Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and netwerk meta-analysis. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C et all. Lancet Psychiatry 2018; 5:727-738.

Psychose en stimulerende medicatie bij ADHD
ADHD medicatie kan het risico op het ontstaan van psychose vergroten, met name als jongeren dexamfetamine gebruiken. Daarom wordt geadviseerd om gedachten, het horen van stemmen, of andere signalen die kunnen wijzen op beginnende psychose of wanen, direct te melden bij de behandelend arts.

Doorbraak in onderzoek naar Neurofeedback bij ADHD
Neurofeedback heeft een positief effect. Recent wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van een meta-analyse, heeft aangetoond wat al langere tijd werd vermoed: als Neurofeedback effect heeft, kan volledig herstel optreden. Als de klachten van ADHD (waaronder ADD) door Neurofeedback verminderen, is dit blijvend, terwijl dit bij medicatie niet het geval is. In de klinische praktijk blijkt het effect van ADHD het grootst bij ADD (variant van ADHD met onrustig hoofd). In een derde van de gevallen blijkt dan zelfs sprake van volledig herstel.

Slapen en Melatonine
Een op de zeventien kinderen gebruikt regelmatig melatonine om goed te kunnen slapen (recent onderzoek Erasmus MC). De onderzoekers zijn geschrokken van dit aantal.
Veel jongeren zijn na een nacht slapen niet uitgerust. Vaak vallen ze moeilijk in slaap. Het kan worden veroorzaakt door blauw licht. Blauw licht (in gewoon daglicht) zorgt ervoor dat we overdag wakker blijven. Als het gaat schemeren, en het blauwe licht verdwijnt, gaat ons lichaam het slaaphormoon melatonine aanmaken. Wanneer daarvan voldoende beschikbaar is, voelen we een aandrang om te gaan slapen.
Het blauwee licht van het scherm van een laptop, Ipad, of smartphone, kan de aanmaak van melatonine echter verstoren, zodat we pas veel later slaperig worden. En dan te kort slapen.

Wie melatonine bij de drogist koopt en daarmee op eigen houtje gaat experimenteren, denkt goed te doen, maar kan zijn slaapritme nog verder verstoren. Dit blijkt uit een recent review van wetenschappelijk onderzoek door Josť Cipolla-Neto: Melatonin as a Hormone: New Physiological and Clinical Insights. Kijk hier
Hieruit blijkt dat melatonine geen onschuldig stofje is. Het is een hormoon dat niet alleen voor slapen, maar ook voor veel lichaamsfuncties van belang is. Extra inname van melatonine kan helpen bij inslaapproblemen, maar moet dan wel met kennis van zaken worden gebruikt. Van belang zijn bijvoorbeeld: moment van inname en hoeveelheid per lichaamsgewicht.

Vitaalbrein kan helpen om slaapproblemen systematisch in kaart te brengen en met u te werken aan de best passende aanpak.

Overspannenheid en burn-out
10% van de werkenden heeft last van stress-klachten. In onze praktijk komen steeds vaker jongeren die 'overspannen' zijn. Als dat niet serieus wordt genomen, kan burn-out ontstaan. Effectieve behandeling kan langdurige uitval voorkomen.

IntracraniŽle stimulatie met licht bevordert het leren en helpt bij preventie van dementie
Vitaalbrein beschikt over de "Vielight", voor intracraniŽle stimulatie. Hierbij produceren LEDís licht in het infraroodspectrum, dat door de schedel de energievoorziening van hersencellen stimuleert. Dit bevordert het leren en het geheugen. Volgens recent onderzoek zou het de ontwikkeling van dementie kunnen vertragen. Kijk hier