ARBEID EN GEZONDHEID


Bij Arbeid en Gezondheid gaat het om psychische klachten die in belangrijke mate door werk ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn:
•   overspannenheid en burn-out
•   re-integratie
•   ADHD /ADD en ingrijpende veranderingen in het werk

Bij Vitaalbrein kunnen we echter ook helpen om problemen te voorkomen:
•   vitale mensen in een vitale organisatie

Burn-out
Ongeveer 10% van de werkenden heeft burn-out.
Burn-out is een aandoening die in belangrijke mate door werk of werksituatie veroorzaakt wordt. Kenmerken zijn: extreme vermoeidheid, problemen met denken, moeite met beheersen van emoties, somberheid en een neiging om mentaal afstand te nemen. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten.

Burn-out ontstaat zelden van het ene op het andere moment. Meestal heeft men al langere tijd last teveel stress op het werk. Vaak in combinatie met problemen in de privésfeer. Als dat doorgaat, zonder dat er iets aan gedaan wordt, ontstaat uitputting. Uitputtingsklachten komen het meest voor bij hoger opgeleiden, met name in het onderwijs, in de zorg, bij accountants en advocaten. Uitputtingsklachten leiden tot slechtere prestaties, conflicten in werk en privé, twijfel over de eigen competenties en een negatief zelfbeeld.

Het overkwam Stephan, een goed opgeleide midden dertiger. Collega’s beschrijven hem als: deskundig, harde werker, altijd vrolijk, zegt nooit ‘nee’ zei tegen en nieuwe klus. Enige maanden geleden kwamen er klachten over fouten die Stephan had gemaakt. Dit was nooit eerder gebeurd. Rustig er over praten, bleek echter niet mogelijk. Want Stephan reageerde direct boos en onredelijk. Zijn collega’s kunnen zich de daverend klap waarmee hij de deur van de vergaderkamer achter zich dichtsmeet nog goed herinneren. Sindsdien is hij nu al meer dan een half jaar thuis. Als jij een harde werker bent, die moeilijk ‘nee’ kan zeggen, kan het jou ook overkomen.

De zin van het leven
Hoe is het trouwens met je? Jij verdient goed en je woont in een prettig huis. Je hebt een leuke partner en twee duidelijk aanwezige jonge kinderen. Tot nog toe loopt alles op rolletjes. Dat wil zeggen, sinds een paar maanden vraag jij je af: is dit nu alles? Je betwijfelt, of je de rest van jouw leven wel op deze manier wil doorgaan. Je vindt het eigenlijk best saai. Misschien goed om eens een afspraak te maken?

Burn-out of depressie
Hoewel burn-out altijd samen gaat met depressieve gevoelens, is het voor behandeling van belang om te weten dat geen sprake is van depressie. Daarom doen we altijd eerst uitgebreid onderzoek, waarbij ook een hersenscan (EEG) wordt gemaakt. Want , stress, overspanning en burn-out hebben veel negatieve invloed op het brein. En dat heeft gevolgen voor ons functioneren.

Zelfvertrouwen en zelfwaardering
Ingrijpende gebeurtenissen op het werk (zoals ontslag of reorganisatie) hebben vaak ook gevolgen voor de privésfeer. Eerdere, ‘vergeten’, ervaringen kunnen dan weer actueel worden, waardoor het zelfvertrouwen sterk afneemt, evenals het gevoel van zelfwaardering.