ARBEID EN ORGANISATIE


In het kader van Arbeid en Organisatie kunt u bij Vitaalbrein terecht met vragen rond werk en werksituatie, zoals:
•   coaching
•   strategisch advies
•   bemiddeling bij conflict
•   ontwikkelen van persoonlijke talenten

Met name zzp-ers en directeuren van MKB-ondernemingen kunnen zich eenzaam voelen. De verantwoordelijkheid is groot, maar de onderneming is te klein om over specialisten op het gebied van arbeid en organisatie te kunnen beschikken. Vertrouwelijke zaken bespreekt u dan het liefst met een neutraal deskundig buitenstaander. In dat geval kunnen we bij Vitaalbrein als klankbord dienen, maar ook deskundigheid inbrengen, mede dankzij ons uitgebreide netwerk.