ARBEID EN ORGANISATIEBij Arbeid en Organisatie gaat het om problemen en uitdagingen in de werksituatie.
Met name zzp-ers en directeuren van MKB-ondernemingen kunnen zich dan eenzaam voelen. De verantwoordelijkheid is groot, maar de onderneming is te klein om over mensen te beschikken die minimaal een klankbordfuctie kunnen vervullen. In dat geval kan Vitaalbrein wellicht helpen. Mede omdat we via ons netwerk ook inhoudelijk deskundigen kunnen voorstellen.
Wat problemen, vragen en uitdagingen betreft, kan worden gedacht aan: •   coaching
•   strategisch advies
•   bemiddeling bij conflict
•   ontwikkelen van persoonlijke talenten