EXECUTIVE COACHING


Als leider en manager van uw onderneming bent u beslisser, maar ook inspirator, en degene die ingewikkelde vraagstukken moet oplossen. Maar bij wie kunt u terecht voor inspiratie? Wie hebt u als klankbord, voor het heden en voor uw toekomstplannen?

Tijdens een executive coaching traject staat u centraal. Het kan gaan over strategie, bedrijfsvoering en businessontwikkeling. Over besluiten nemen, conflicten voorkomen en conflicten oplossen. Maar ook over persoonlijke ontwikkeling, mede in relatie tot een gezins-situatie.

Voorbeelden van zaken die hierbij aan de orde kunnen komen:
•   Door groei moet u anders te organiseren. •   U begon als specialist in uw vakgebied. Als directeur wilt u •   U hebt gewaagde ideeën, voor een nieuw product, •   Een belangrijk ICT-project loopt flink achter op de planning. •   De komende maanden bent u nog druk met opdrachten. •   U wilt een nieuwe strategie ontwikkelen, uw visie aanscherpen, •   U zit met vragen over uw persoonlijke situatie. Als uw geheime relatie •   Tot nog toe declareert u per uur. Naar uw mening heeft dit •   U bent lid van een toezichthoudend orgaan (RvT of RvC) •   Uw onderneming maakt winst. Toch dreigt uw bank