NEUROFEEDBACK


Neurofeedback is een trainingsmethode, waarbij het brein wordt gestimuleerd om met feedback (terugkoppeling) duurzame veranderingen in de eigen, neuronale, hersenactiviteit tot stand te brengen.
Neurofeedback is ook een behandelmethode om klachten te verhelpen die samenhangen met afwijkende hersenactiviteit (zoals ADHD en ADD). Neurofeedback wordt tevens gebruikt door sporters, managers en musici om tot betere prestaties te komen (peak performance) en specifieke hersenactiviteit te optimaliseren.

Neurofeedback wordt regelmatig gecombineerd met feedback van andere lichaamssignalen (biofeedback), zoals ademhaling, hartritme coherentie, lichaamstemperatuur, huidweerstand en spierspanning, maar ook met gedrags- en gesprekstherapie. Bij Neurofeedback worden geen elektroden in het lichaam gebracht of stroomstootjes gegeven.

Als hersenactiviteit ontregeld is, ontstaan problemen met denken, voelen, doen en laten, of vergt dit onevenredig veel energie. Hoe meer hersenen ontregeld zijn, des te ernstiger klachten kunnen zijn. Om hierover meer te weten, kan een hersenscan worden gemaakt - bijvoorbeeld een EEG.

Als het volgens het EEG succesvol kan zijn, behandelen wij:
•   aandacht- en concentratie problemen
•   ADHD en ADD
•   slaapproblemen
•   depressie
•   dyslexie
•   autisme
•   overspanning en burn-out
•   tinnitus

Neurofeedback is geschikt voor kinderen, adolescenten en kinderen. Vitaalbrein behandelt vanaf (ongeveer) 9 jaar tot op zeer hoge leeftijd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Neurofeedback effectief is (evidence-based) bij ADHD, slaapproblemen en epilepsie.
Volgens de Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) is Neurofeedback op het hoogste wetenschappelijke niveau 'evidence based': "Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback. 2016. AAPB Publication." Fredrick Shaffer, Gabriel Tan, Irene Teo & Randall Lyle, Eds.
De werking wordt nog onderzocht bij niet aangeboren hersenletsel, autisme, dyslexie, angststoornis, PTSD, en tinnitus.
In de richtlijnen van de American Academy of Pediatrics (AAP) staat behandeling met Neurofeedback (biofeedback) sinds eind 2012 op de eerste plaats, als één van meest evidence based behandelingen voor ADHD bij kinderen en jeugd.

Neurofeedback behandeling is vaak bedoeld om een probleem of klacht te verhelpen. Neurofeedback blijkt echter ook nuttig bij het aanleren van complexe talen (zoals Chinees); maar dat is bij Vitaalbrein niet mogelijk.
Bij ons kan Vitaalbrein wel onderdeel zijn van een persoonlijk ontwikkelingstraject, van bijvoorbeeld een manager of professional,
om het functioneren te verbeteren en burn-out te voorkomen.

Soms wordt met Neurofeedback in korte tijd een opmerkelijk resultaat bereikt. Maar blijvende veranderingen vereisen voldoende training; bij ADHD bijvoorbeeld 40 sessies, met een frequentie van tweemaal per week. Dat vereist een flinke investering in tijd en geld. Als het probleem is opgelost, kan men zijn of haar mogelijkheden echter weer optimaal benutten. Bovendien zijn de kosten van succesvolle behandeling met Neurofeedback aanzienlijk lager dan van jarenlange medicatie.