ARBEID EN GEZONDHEIDBij Arbeid en Gezondheid gaat het om psychische klachten die in belangrijke mate door werk ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn:
•   herstel van overspannenheid en burn-out
•   re-integratie
•   ADHD en ADD op latere leeftijd
•   een vitaal mens in een vitale organisatie


Je bent bijvoorbeeld tussen de 5 en 10 jaar aan het werk. Je verdient goed en woont in een prettig huis. Je hebt een leuke partner en twee jonge kinderen. Tot op heden liep alles op rolletjes. Maar sinds een paar maanden vraag jij je af: is dit nu alles? Moet ik zo de rest van mijn leven doorgaan? Je zou daar graag eens met iemand met ervaring over willen praten.

Je hebt een collega al een poosje niet gezien. Eerst dacht je aan een flinke griep. Er werd gefluisterd dat ze een sabatical heeft genomen, maar het woord burn-out is ook gevallen. Jouw baas wil er in verband met privacy niets over zeggen. Je vraagt je af, wat het betekent, als jouw collega inderdaad burn-out heeft. Je kunt je niet voorstellen, dat iemand zoals zij zomaar opgebrand kan zijn. Ze werkte altijd hard, nam zelfs extra klussen aan, en leek haar zaakjes helemaal onder controle leek te hebben.

Ruim 10% van de beroepsbevolking heeft burn-out. Bij jonge vrouwen blijkt het zelfs vaker dan bij mannen voor te komen. Burn-out is een werkgerelateerde aandoening. Werk is echter niet de enige oorzaak van burn-out, wel de doorslagevende. Bijna altijd zijn er ook problemen in de privésfeer. De aandoening kenmerkt zich door: extreme vermoeidheid, problemen met denken, moeite met het beheersen van emoties, sombere stemming en mentaal afstand nemen. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten door stress. Burn-out ontstaat door gebrek aan balans tussen werkeisen en hulpbronnen.

Voordat iemand met burn-out uitvalt, ervaart men vaak al langere tijd veel stress. Als daar niets aan gedaan wordt, ontstaat uitputting. Uitputtingsklachten komen het meest voor in het begin van een loopbaan, bij hoger opgeleiden, en met name in het onderwijs, in de zorg en bij de advocatuur. Uitputtingsklachten leiden tot slechtere werkprestaties, conflicten in werk en privé. Je gaat twijfelen aan eigen competenties en er ontstaat een negatief zelfbeeld.

Hoewel burn-out altijd samen gaat met depressieve gevoelens, is het voor de behandeling van belang om vast te stellen dat geen sprake is van een depressie. Daarom doen we altijd eerst uitgebreid onderzoek, waarbij ook een hersenscan (EEG) wordt gemaakt. Stress, overspanning en burn-out hebben namelijk veel invloed op het brein. Burn-out klachten blijken gemiddeld bijna 3 jaar aan te houden. Met behandeling kan deze termijn (aanzienlijk) worden bekort, zodat men meestal binnen het half jaar weer aan het werk is. Doorwerken met burn-out, of te snel weer aan het werk gaan, kan de klachten echter ernstiger maken, en zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Vitaalbrein heeft ruime ervaring met het behandelen van overspanning en burn-out.
Een gemiddelde behandeling van burn-out vergt 30 weken. Vitaalbrein streeft hierin naar een combinatie van gesprekken, coaching, Neurofeedback, Hartritmecoherentie training en thuis uit te voeren opdrachten. Een partner kan daar ook bij worden betrokken.
Naast bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van internet. Bij voorkeur zijn er wekelijks dubbele sessies. In beginsel gaat men weer aan het werk als men voldoende hersteld is, zodat de behandeling ook de re-integratie omvat.