PSYCHOLOGISCH TESTEN


Af en toe krijgen we de vraag van een ouder, of wie een zoon of dochter kunnen testen op ADHD. Dat kunnen we, maar dat doen we liever niet, als de test is bedoeld om op school meer tijd te krijgen om toetsen te maken. In het leven na school, krijgt men namelijk ook niet meer tijd om een opdracht uit te voeren, omdat men een aandoening heeft. We testen echter graag, als de test is bedoeld om een probleem in kaart te brengen en daarna te proberen om het aan te pakken.

Mogelijkheden van Psychologisch Testen bij Vitaalbrein:
•   Afname en analyse EEG (hersenscan)
•   Vaststellen van ADHD of ADD
•   Vaststellen van burn-out
•   Persoonlijkheidsprofiel
•   Screening op dyslexie
•   Screening op dyscalculie
•   Faalangst en motivatie
•   Intelligentie (vanaf 15 jaar)
•   Slaappatronen