VOOR VERWIJZERS


Vitaalbrein hecht veel waarde aan een goede relatie met verwijzers.
Omdat de feitelijke gang van zaken bij Neurofeedback - en de mogelijkheden daarvan - nog niet bij iedereen bekend zijn, geven we graag nadere informatie en een persoonlijke demonstratie.

Een verwijzer zal in de meeste gevallen de huisarts zijn,
maar vaak ook de bedrijfsarts, een andere medisch specialist
(zoals psychiater of kinderarts), een collega-psycholoog of een fysiotherapeut. Het komt ook voor, dat de afdeling personeelszaken
van een bedrijf naar ons verwijst.

Vitaalbrein biedt:
•   psychologisch consult
•   neurofeedback
•   bedrijfspsychologie
•   mediation

Vergoedingen
Behandeling bij Vitaalbrein, waaronder Neurofeedback door een Neurofeedbackpsycholoog NIP, kan vaak (deels) vanuit de aanvullende zorgverzekering worden vergoed.