VOOR VERWIJZERS


Vitaalbrein hecht veel waarde aan een goede relatie met verwijzers.
Omdat de feitelijke gang van zaken bij Neurofeedback - en de mogelijkheden daarvan - nog niet bij iedereen bekend zijn, geven we graag nadere informatie en een persoonlijke demonstratie.

Een verwijzer zal in de meeste gevallen de huisarts zijn,
maar vaak ook de bedrijfsarts, een andere medisch specialist
(zoals psychiater of kinderarts), een collega-psycholoog of een fysiotherapeut. Het komt ook voor, dat de afdeling personeelszaken
van een bedrijf naar ons verwijst.

Dick van Kooten is geregistreerd als psycholoog Arbeid en Gezondheid.
De minister van VWS heeft in november 2014 verklaard, dat voor de psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP geldt, dat de opleidingsomvang en het ľniveau vergelijkbaar zijn met de GZ psycholoog.
Een psycholoog Arbeid en Gezondheid heeft specifieke kennis van arbeid en bedrijfssituaties die een GZ-psycholoog in beginsel niet heeft.
Dick van Kooten is ook geregistreerd als Neurofeedbackpsycholoog NIP en opgenomen in het Neurofeedbackregister van het NIP.


Vergoedingen
Behandeling bij Vitaalbrein, waaronder Neurofeedback door een Neurofeedbackpsycholoog NIP, kan vaak (deels) vanuit de aanvullende zorgverzekering worden vergoed.
Omdat de psycholoog Arbeid en Gezondheid (nog) niet in de BIG is geregistreerd, kan voor vergoeding van behandelingen geen aanpspraak worden gemaakt op de basiszorgverzekering.