NIEUWS


Wachtlijst
Vitaalbrein kan weer nieuw cliënten behandelen. Binnen een week is een eenste gesprek mogelijk.

Vrouwen met ADHD
De helft van de vrouwen met ADHD of ADD ervaart in de week voor de menstruatie een opvallende verandering in emoties. In korte tijd neemt de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen dan sterk af. En dat is ook het geval met dopamine. Daarnaast vermindert de hoeveelheid van het hormoon progesteron, dat van belang is voor de aanmaak en beschikbaarheid van dopamine. Gevolg hiervan zijn depressiviteit, minder zelfvertrouwen, minder goed geheugen, kort lontje en weinig zin in seks.
Vrouwen met ADHD of ADD lijken in het algemeen over minder oestrogeen te beschikken. En rond het veertigste jaar, in de periode voor de menopause, daalt de hoeveelheid oestrogeen met 35% en de hoeveelheid progesteron met 75%.
Tijdens zwangerschap neemt de hoeveelheid oestrogeen sterk toe en dan voelen vrouwen met ADHD of ADD zich meestal erg goed.

Medicatie bij ADHD
Medicatie heeft doorgaans snel effect en is het meest effectief bij ADHD met lichamelijke hyperactiviteit. Alleen het kortwerkend methylfenidaat (Ritalin, Medikinet en Mylan) worden door alle verzekeraars in het basiszorgpakket vergoed. Langer werkende medicatie moest men tot voor kort geheel zelf betalen. In 2019 betaalt iedereen maximaal € 250 bijdrage aan medicijnen. Dit geldt dus ook voor ADHD-medicatie als: Concerta, Equasym XL, Medikinet CR, Methylfenidaat Retard Mylan en Sandoz, Kinecteen, Arnfexa, Strattera & Intuniv.
Bij vrouwen kan het effect van medicatie tijdens de menstruatiecyclus veranderen.

Doorbraak in onderzoek naar Neurofeedback bij ADHD
Zeer recent wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van een meta-analyse, heeft aangetoond wat al langere tijd werd vermoed. Als de klachten van ADHD (waaronder ADD) door Neurofeedback verminderen, is dit blijvend, terwijl dit bij medicatie niet het geval is.
Neurofeedback heeft met name effect bij ADHD waarbij de onrust vooral in het hoofd zit (ADD). In een derde van de gevallen blijkt dan zelfs sprake van volledig herstel.


Slapen
Veel jongeren slapen niet goed. Het kost veel moeite om op te staan,
je voelt je niet uitgerust en je kunt je nauwelijks concentreren.
Te lang teveel blauw licht kan hiervan de oorzaak zijn. Blauw licht in gewoon daglicht zorgt ervoor dat we overdag wakker blijven. Zodra het buiten donker wordt, maakt ons lichaam melatonine aan, dat het mogelijk maakt om te slapen. Het blauwe licht van het scherm van laptop of smartfoon kan echter de aanmaakt van melatonine verstoren. Dat kan zorgen voor te weinig slaap, of te weinig slaap van een bepaalde soort (zoals REM slaap en diepe slaap)
Wie daarna een potje melatonine bij de drogist koopt en daarmee op eigen houtje gaat experimentern, kan zijn slaapritme nog verder verstoren. Dit blijkt uit een recent review van wetenschappelijk onderzoek door José Cipolla-Neto: Melatonin as a Hormone: New Physiological and Clinical Insights. Kijk hier
Hieruit blijkt dat melatonine geen onschuldig stofje is, maar een hormoon dat voor veel lichaamsfuncties van groot belang is. Slikken van melatonine kan helpen bij slaapproblemen, maar moet dan wel goed worden gebruikt. Het moment van inname is bijvoorbeeld erg belangrijk (een uur voor de gewenste slaaptijd), maar ook de hoeveelheid per lichaamsgewicht en het soort (geleidelijke afgifte).
Vitaalbrein kan helpen met het vinden van de oorzaak en een passende oplossing voor slaapproblemen.

Over spanning en burn-out
10% van de werkenden heeft last van stress-klachten. In onze praktijk komen steeds vaker jongeren die 'overspannen' zijn. Als overspanning niet serieus wordt genomen, kan burn-out ontstaan. Bij goede behandeling kan burn-out met langdurige uitval worden voorkomen. Kenmerken van overspanning zijn: slecht slapen, sneller boos, iets al gauw te druk vinden, constant moe, snel verdrietig, weinig zin in eten, nauwelijks zin in seks, veel piekeren, concentratieproblemen.
Vitaalbrein heeft veel ervaring met behandeling van opgebrand raken en burn-out: adviseren bij gezond herstel, begeleiden bij terugkeer naar het werk, meedenken voor verbeteringen in werk- en thuissituatie, helpen herkennen van signalen (om herhaling te voorkomen).

Intracraniële stimulatie bevordert het leren
Vitaalbrein beschikt over "Vielight", voor intracraniële stimulatie. Hierbij zorgen LED´s voor het stimuleren van de energievoorziening van hersencellen. Dit bevordert het leren en het geheugen. Volgens recent onderzoek heeft het ook een positieve invloed op dementie. Kijk hier